การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7th International Conference on Wind Turbines and Renewable Energy, 7-8 Nov 2019

ระบบสมาชิก >>

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ >>

Facebook >>

<< ข่าวสมาคมฯ ทั้งหมด

การอบรม การสร้างโอกาสในการลงทุน และเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชุมชน 

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น .... อ่านต่อ

การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 

วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมโดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ .... อ่านต่อ

การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ.หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จัดการประชุมโดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ .... อ่านต่อ

ประกาศคัดเลือกบริษัทเพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการ i-REC

ประกาศคัดเลือกบริษัทเพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบพลังงานทางเลือก 4 ชนิด Co - Gen (IRPC Renewable Enerty Learning Center (i - REC)) .... อ่านต่อ

New Era of Community Energy

พลังงานยุคเปลี่ยนผ่าน เล่าขานวิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชนยั่งยืน ณ.หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง .... อ่านต่อ

Wind Turbine and Renewable Energy

5 International Conference on Wind Turbine and Renewable Energy February 24-25, 2017 @ RMUTT Tara Avenue, Rangsit Klong 3, Thailand .... อ่านต่อ

เปิดรับเอกสารทางวิชาการ TREC-8

เปิดรับเอกสารทางวิชาการ TREC-8 แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยระบบอัพโหลดผลงานทางวิชาการ สำหรับสมัครเว็บไซต์สมาคมฯ เท่านั้น....อ่านต่อ

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ TREC-8

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี....อ่านต่อ

งานประชุมวิชาการนานาชาติกังหันลมขนาดเล็ก ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติกังหันลมขนาดเล็ก ครั้งที่ 3....อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยพลังงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์วิจัยพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมพลังงาน และเทคโนโลยีไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 จำนวน 50 คน....อ่านต่อ

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40ปี ราชมงคลธัญบุรี

ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2558 ศูนย์วิจัยพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจาร์ย ดร.วีรชัย โรยนรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน ได้จัดแสดงผลงานและให้ความรู้เรื่อง เครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด....อ่านต่อ

ศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือ

สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and cultural office in Thailand Economic Division) โดย Mr.Chunyitu และคณะจำนวน 6 ท่าน....อ่านต่อ

การประชุมสัมมนาวิชาการ TREC-7

สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557....อ่านต่อ

การประชุมสามัญ TREC-6 ประจำปี 2557

การประชุมครั้งนี้ จัดตั้งขึ้น ณ.ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557....อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน ของบริษัท ปตท.

การประชุมครั้งนี้ จัดตั้งขึ้น ณ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557....อ่านต่อ

การประชุมสามัญ TREC-5 ประจำปี 2556

การประชุมครั้งนี้ จัดตั้งขึ้น ณ.อาคารเฉลิมเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๑๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556....อ่านต่อ

Get in Touch


Social Media
Contact Us


ชื่อ

นามสกุล


อีเมล์

เบอร์ติดต่อ


ข้อความหน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | ข่าวและบทความ | เอกสารเผยแพร่ | คลังความรู้ | ติดต่อเรา