การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7th International Conference on Wind Turbines and Renewable Energy, 7-8 Nov 2019

ระบบสมาชิก >>

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ >>

Facebook >>

<< ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 "นวัตกรรมบนวิถีพอเพียงเพื่อชุมชนแห่งอนาคต" ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมโดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันจัดงานประชุมวิชาการ 6 - 8 พฤศจิกายน 2562
การเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม – 23 กันยายน 2562
สถานที่จัดการประชุม ณ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

สาขางานวิจัยภาคโปสเตอร์และบรรยาย
1. ไฟฟ้าชุมชน
2. เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน
3. สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
4. นวัตกรรมด้านพลังงาน
5. การบริหารจัดการพลังงาน
6. การออกแบบและจำลองการทำงานด้านพลังงาน
7. การจัดการพลังงานชุมชนด้วยสมาร์ตเทคโนโลยี

จัดการประชุมโดย : สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและมหาวิทยาลัยนเรศวร

Get in Touch


Social Media
Contact Us


ชื่อ

นามสกุล


อีเมล์

เบอร์ติดต่อ


ข้อความหน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | ข่าวและบทความ | เอกสารเผยแพร่ | คลังความรู้ | ติดต่อเรา