การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7th International Conference on Wind Turbines and Renewable Energy, 7-8 Nov 2019

ระบบสมาชิก >>

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ >>

Facebook >>

<< ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ.หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จัดการประชุมโดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.ชัยภูมิ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันจัดงานประชุมวิชาการ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561
การเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันที่ 10 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561
สถานที่จัดการประชุม ณ.หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

สาขางานวิจัยภาคโปสเตอร์และบรรยาย
1. ไฟฟ้าชุมชน
2. เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน
3. สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
4. นวัตกรรมพลังงานทดแทน
5. การจัดการพลังงานในชุมชน
6. การออกแบบและจำลองการทำงานด้านพลังงาน

จัดการประชุมโดย : สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.ชัยภูมิ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Get in Touch


Social Media
Contact Us


ชื่อ

นามสกุล


อีเมล์

เบอร์ติดต่อ


ข้อความหน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | ข่าวและบทความ | เอกสารเผยแพร่ | คลังความรู้ | ติดต่อเรา