การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7th International Conference on Wind Turbines and Renewable Energy, 7-8 Nov 2019

ระบบสมาชิก >>

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ >>

Facebook >>

<< ข่าวประชาสัมพันธ์

New Era of Community Energy

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อนำเสนอใน งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560

วันจัดงานประชุมวิชาการ 29, 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
การเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันที่ 10 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2560
สถานที่จัดการประชุม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ภายในงาน พบกับ
1. ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2. เสวนาวิชาการ โดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายพลังงานชุมชน และตัวแทนจากบริษัท ปตท. จำกัด
3. นิทรรศการพลังงานในชุมชน

หัวข้อบทความ
- ไฟฟ้าชุมชน
- เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน
- สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
- นวัตกรรมพลังงานทดแทน
- การจัดการพลังงานในชุมชน
- การออกแบบและจำลองกระบวนการทำงานด้านพลังงาน
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

จัดการประชุมโดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Get in Touch


Social Media
Contact Us


ชื่อ

นามสกุล


อีเมล์

เบอร์ติดต่อ


ข้อความหน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | ข่าวและบทความ | เอกสารเผยแพร่ | คลังความรู้ | ติดต่อเรา