การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7th International Conference on Wind Turbines and Renewable Energy, 7-8 Nov 2019

ระบบสมาชิก >>

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ >>

Facebook >>

<< ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ นายกสมคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกสมาคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะกรรมการอำนวยการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือ ในการวางรูปแบบในการจัดงาน โดยจัดร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดงานภายในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้จัดจะวางแผนดำเนินการและเสนอต่อที่ประชุมในการเตรียมความพร้อมครั้งต่อไป

Get in Touch


Social Media
Contact Us


ชื่อ

นามสกุล


อีเมล์

เบอร์ติดต่อ


ข้อความหน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | ข่าวและบทความ | เอกสารเผยแพร่ | คลังความรู้ | ติดต่อเรา