ENERGY SAVING l พลังงานกับการมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมการเตรียมจัดงาน TREC15 ปลายเดือนตุลาคม 65

ENERGY SAVING l พลังงานกับการมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมการเตรียมจัดงาน TREC15 ปลายเดือนตุลาคม 65

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ได้อัพเดตข่าวด้านพลังงานโลก และในรูปแบบต่างๆ ต้องบอกว่า วงการรถยนต์ วงการพลังงาน และวงการสิ่งแวดล้อม โดยเรื่องพลังงานเป็นเรื่องอยู่ในอยู่ความสนใจของประชาชน รวมไปถึงปัญหา PM2.5 ซึ่งพบการเผาพื้นที่ตามต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก จึงขอฝากคำแนะนำในการงดการเผาตอซังข้าว หรือพื้นที่เพาะปลูก โดยหันมาไถฝังกลบแทน ส่วนเรื่องสภาพภูมิอากาศก็มีความผันผวน พบว่ามีทั้งฝนตก อากาศหนาวเย็น สลับร้อน เกิดการแปรปรวนของสภาพอากาศ

จะเห็นได้ว่า พลังงานทดแทนเป็นเรื่องที่ได้รับการโปรโมทให้ได้รับความสนใจอย่างมากมาย จากปัญหาฝุ่นละออง การที่สารเคมีรั่วไหลลงสู่ท้องทะเล ทำให้นักวิชาการมีความกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ ทางสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการเตรียมจัดงาน Mini-TREC on tour โดยนักวิชาการยินดีที่จะให้คำปรึกษาในการนำองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการเข้าถึงของแหล่งเงินทุน ในกลุ่มพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นปัญหาเดิมจากการใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้น จะทำอย่างไรให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงการลงทุนในครัวเรือน หรือภายในชุมชน ดังนั้น การที่จะเข้าไปให้องค์ความรู้กับชุมชนเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนแก่ผู้นำชุมชน

ในประเด็นความสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า พบว่าเรื่องของจุดชาร์จไฟฟ้า เป็นเรื่องที่ประชาชนเริ่มมีความกังวล หากจำเป็นต้องเดินทางในระยะทางไกลๆ ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ มั่นใจว่า ทุกๆ เส้นทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร (บนถนนเส้นหลัก) มั่นใจว่าจะสามารถหาจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากผู้ให้บริการได้เตรียมการให้บริการอย่างเพียงพอ แต่สิ่งที่กังวล คือ ความปลอดภัยในจุดชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ของแต่ละพื้นที่ ว่ามีความเหมาะสมของพื้นที่ ระยะห่างจากปั้มน้ำมัน-โรงเก็บก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

สำหรับ การจัดการประชุมวิชาการด้านพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (TREC15) โดยในปีนี้ จะขยับช่วงเวลาการจัดงานให้เร็วขึ้น คาดว่าประมาณปลายเดิอนตุลาคม 2565 ณ ชุมพรคัมพาน่า จังหวัดชุมพร โดยนักวิชาการ นักศึกษา ภาคชุมชน และผู้ที่สนใจสามารถติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย www.reca.or.th

===========================================

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565)

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz