ENERGY SAVING l แนะนำงาน TREC14 ที่ ม.แม่โจ้ /เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม64 สร้างความเสียหายหลายพื้นที่

ENERGY SAVING l แนะนำงาน TREC14 ที่ ม.แม่โจ้ / เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม 64 สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการด้านพลังงาน ครั้งที่ 14 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอภายในงาน โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 30 กันยายน 2564 นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยถึงประเด็นสถานการณ์น้ำท่วม ในปี 2564 ที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

===========================================

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz เวลา 00.30-01.00 น.