ENERGY SAVING l สมาคมพลังงานทดแทนฯ ร่วมเสวนารับฟังแนวทางยกระดับศักยภาพชุมชนท้องถิ่น

ENERGY SAVING l สมาคมพลังงานทดแทนฯ ร่วมเสวนารับฟังแนวทางยกระดับศักยภาพชุมชนท้องถิ่น แขกรับเชิญในสัปดาห์นี้ ได้รับเกียรติกจาก “ดร.อำพล อาภาธนากร” นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz