นายกเล่าเรื่อง ตอน พลังงานทดแทน จ.ชัยภูมิ

นายก อบจ.ชัยภูมิ (ดร.มนตรี ชาลีเครือ) ที่ปรึกษาสมาคมฯ มาเล่าสู่กันฟังเรื่อง “พลังงานทดแทนกับการพัฒนาท้องถิ่น”

gogoanime