ENERGY SAVING l ทำความรู้จัก นวัตกรรมกังหันน้ำในชุมชนขนาดเล็กที่ห่างไกลไฟฟ้า ตอน 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้มีแขกรับเชิญสัปดาห์นี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

โดย ผศ.ดร.วิรชัย เปิดประเด็นคำถามแรกว่า

“การทำ…ผลตอบรับเป็นอย่างไร? ทิศทาง/ แนวโน้มในการนำไปใช้”

ดร.อำพล กล่าวว่า

“ด้านการนำไปใช้เป็นที่แรกในการนำเทคโนโลยีรูปแบบนี้ไปใช้ (คือการใช้แบบความแรงของน้ำ) ปัจจุบันได้ติดตั้งไว้ที่ บ้านแม่กาแฟ อ.อุ้มผาง หมู่บ้านนี้มีศักยภาพด้านแหล่งน้ำ คือการกั้นน้ำเป็นฝายขนาดเล็ก โดยขั้นตอนกำลังการออกแบบ วัดระดับน้ำ เพื่อยื่นแบบให้กับทางกรมป่าไม้….​และทำประชาคมกับชาวบ้าน ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย นอกจากนี้ มูลนิธิ CCS คาดว่า จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในชุมชนได้ ประมาณ 1-2 เดือน นำไปใช้เป็นไฟฟ้าสาธารณะ”

“ประเด็นที่จะเสริม โมเดลลักษณะนี้ ทำให้ประชาชนได้ใช้พลังงานสะอาดตามศักยภาพของพื้นที่ บางพื้นที่มีลมดี ก็จะนำกังหันลมความเร็วต่ำไปติดตั้ง บางพื้นที่มีแดดดี บางพื้นที่มีน้ำไหล บางพื้นที่มีไบโอแมส สิ่งที่สำคัญที่สุด เรากำลังนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อศักยภาพในพื้นที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ผศ.ดร.วิรชัย กล่าวเสริม

===========================================
ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563)ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz

gogoanime