ข่าวสารกิจกรรม

ENERGY SAVING l แนวทางการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ TREC13 ประจำปี 2563

ในสัปดาห์นี้มีแขกรับเชิญสัปดาห์นี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย