ข่าวสารกิจกรรม

ENERGY SAVING l แนะนำเส้นทาง แรลลี่ รถไฟฟ้า (1st T-REC EV Rally) T-REC 15

การดู 5 ครั้ง 30 พ.ค. 2022 ENERGY SAVING l แนะนำการจัด แรลลี่ รถไฟฟ้า (1st T-REC EV Rally) trec15 สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดแรลลี่ รถไฟฟ้า (1st T-REC EV Rally) เดินทาง จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สู่งานประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 =========================================== ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (ออกอากาศวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz เวลา 00.30-01.00 น.