ประชาสัมพันธ์

รับสมัครเสนอชื่อนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย วาระ 2566-2569

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นนายกสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

เปิดจองห้องพักงาน TREC15 โรงแรมโนโวเทล จังหวัดชุมพร

เปิดจองห้องพักงาน TREC15 โรงแรมโนโวเทล จังหวัดชุมพร ในราคาพิเศษ 1,500บาท จำนวน 20 ห้องเท่านั้น!! ลงทะเบียน 👇🏻👇🏻👇🏻 <<< ลงทะเบียน >>>