ขอแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย วาระ 2566-2569 รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ