รับสมัครเสนอชื่อนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย วาระ 2566-2569

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นนายกสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.

สามารถเสนอชื่อได้ ในลิ้งด้านล่าง

แบบฟอร์มรับสมัครเสนอชื่อนายกสมาคมฯ