TREC Talk: ชุมชนพลังงาน New Normal … พร้อม (หรือยัง) ปรับตัวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า

TREC​ Talk: เสวนาออนไลน์ “ฟรี”

“ชุมชนพลังงาน New Normal”…พร้อม (หรือยัง) ปรับตัวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 13.00 – 15.00 น.

ลงทะเบียนคลิ๊ก

 

gogoanime