ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิชัย เพ็ชร์ทองคำ ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี