โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่าง ๆ เอกสารที่ต้องใช้ และมีแผนดำเนินงานเป็นอย่างไร เข้าไปดูกันได้ที่ LINK
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
02 223 0021 ถึง 9
02 223 2593 ถึง 5
02 222 4102 ถึง 9