การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7th International Conference on Wind Turbines and Renewable Energy, 7-8 Nov 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ระบบสมาชิก >>

 


กิจกรรมของสมาคม >>


 • การประชุมเตรียมความพร้อม

  TREC-8

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี


 • การประชุมสามัญ ประจำปี 2557

  TREC-7

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

  เรื่องพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน

  บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)


 • การประชุมสามัญ ประจำปี 2557

  TREC-6

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี


เอกสารเผยแพร่ >>

*หมายเหตุ สำหรับการดาวน์โหลดและอัพโหลดเอกสารต้องมีได้รับการอนุมัติจากทางระบบเท่านั้น ติดต่อได้ที่นี้ คลิก


คลังความรู้ >>

การนำลมมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัยเครื่องจักรกลที่สำคัญ คือ “กังหันลม” อ่านต่อ..

การนำน้ำมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัยเครื่องจักรกลที่สำคัญ คือ “กังหันน้ำ” อ่านต่อ..

การนำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัยเครื่องจักรกลที่สำคัญ คือ “แผงโซล่าเซลล์” อ่านต่อ..


การนำก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัย “โรงไฟฟ้าชีวมวล”     อ่านต่อ..

การนำคลื่นทะเลมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัย “โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำทะเล” อ่านต่อ..

การนำความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัย “โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพ” อ่านต่อ..

Facebook >>


Counter >>

ลิงค์ที่น่าสนใจ >>

Get in Touch


Social Media
Contact Us


ชื่อ

นามสกุล


อีเมล์

เบอร์ติดต่อ


ข้อความหน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | ข่าวและบทความ | เอกสารเผยแพร่ | คลังความรู้ | ติดต่อเรา